net.art Ljubljana

net.art

net.art in Ljubljana

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Mestna galerija Ljubljana

net.art Painters and Poets
19. 6. — 31. 8. 2014

!MEDIENGRUPPE BITNIK, 0100101110101101.org, Cory Arcangel, Kim Asendorf, Aram Bartholl, Mez Breeze, Cristophe Bruno, Heath Bunting, Shu Lea Cheang, Paolo Cirio, Vuk ?osi?, Constant Dullaart, Lisa Jevbratt, JODI, Justin Kemp, Olia Lialina, Alessandro Ludovico, Mouchette, Mark Napier, Evan Roth, ®™ark, Eryk Salvaggio, Alexei Shulgin, Teo Spiller, Igor Štromajer, Thomson & Craighead, Ubermorgen, Young-Hae Chang Heavy Industries, Jaka Železnikar
Kustosa / Curated by: Vuk ?osi? & Alenka Gregori?

Baro?na soba
Baroque room

?e kanoniziraš net.art, so najboljši zlati okvirji. To je prvi naredil Per Platou v Oslu leta 2003. Vidiš samo, kako lepe so stvari.Golden frames are an easy and effective thing to do if you want to canonize net.art. This method was first used by Per Platou in Oslo in 2003. You only see the look of things and they are nice.

JODI, Bomb
wwwwwwwww.jodi.org/
1995

Heath Bunting, Visitor’s Guide to London
irational.org/heath/london/
1995

Vuk ?osi?, CNN
www.ljudmila.org/naps/cnn/cnn.htm
1996

Heath Bunting, Cybercafe
www.irational.org/cybercafe/
1996

Olia Lialina, My boyfriend came back from the war
www.teleportacia.org/war/
1996

Alexei Shulgin, ABC Poetry
www.desk.nl/~you/abc/
1997

Alexei Shulgin, Net.Art – the origin
www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9703/msg00094.html
1997

Alexei Shulgin, Formart
www.c3.hu/collection/form/
1997

Vuk ?osi?, Documenta Done
www.ljudmila.org/~vuk/dx/
1997

JODI, Not Found. 404.
404.jodi.org/
1997

Vuk ?osi?, Deep Ascii
1998

Olia Lialina, Agatha Appears
www.c3.hu/collection/agatha/
1999

Kasselska soba
Kassel room

Razvpito modro pisarniško okolje z documente X leta 1997, iz katerega so se takrat zelo delali norca. Ampak da se pogledati dela. In klikati po stvareh.The infamous blue office environment from documenta X 1997, heavily ridiculed at the time. But you get to see the projects. And you get to click on stuff.

 

JODI, Bomb
wwwwwwwww.jodi.org/
1995

Heath Bunting, Visitor’s Guide to London
irational.org/heath/london/
1995

Group work
Refresh Project
1996

Alexei Shulgin, Formart
www.c3.hu/collection/form/
1997

Vuk ?osi?, History of Art for Airports
www.ljudmila.org/~vuk/history/
1997

Alexei Shulgin, DESKTOP IS (The First International Online Desktop Exhibition)
www.easylife.org/desktop/
1997—98

Eryk Salvaggio, Absolute net.art
archive.rhizome.org/artbase/1690/index.html
1998

0100101110101101.org, Copies
0100101110101101.org/files/hell.com/
0100101110101101.org/files/art.teleportacia.org/
0100101110101101.org/files/jodi.org/
1999

Teo Spiller
World’s First net.art Sold
1999
3.5″ floppy disk

Dia soba
Carousel room

Pit Schultz je postavil prvo net.art razstavo v Berlinu leta 1996 s karuselnim diaprojektorjem. Šlo je za lucidno podvprašanje, ali sploh delati take razstave. Delati.
Pit Schultz did the first ever net.art show in Berlin in 1996 with a carousel projector. It was a smart observation about whether to do it at all. To do it.

 

Heath Bunting, Visitor’s Guide to London
irational.org/heath/london/
1995

Vuk ?osi?, Bunker
www.ljudmila.org/~vuk/netlab/01.htm
1996

Igor Štromajer, Intferno
www.intima.org/intferno
1996

Alexei Shulgin, DESKTOP IS (The First International Online Desktop Exhibition)
www.easylife.org/desktop/
1997—98

0100101110101101.org, Vaticano.org
0100101110101101.org/vaticano-org/
1998

Mark Napier, Shredder 1.0
www.potatoland.org/shredder/shredder.html
1998

Lisa Jevbratt, 1:1 (2)
128.111.69.4/~jevbratt/1_to_1/index_ng.html
1999

®™ark, The World Trade Organization
gatt.org
1999

Ubermorgen, Vote auction
vote-auction.net
2000

Cristophe Bruno, Google Adwords Happening
www.iterature.com/adwords
2002

Ubermorgen + Alessandro Ludovico + Paolo Cirio, Google Will Eat Itself
www.gwei.org
2005

baza podatkov net.arta
net.artdatabase

Davnega leta 2011 sta Constant Dullaart in Robert Sakrowski predlagala dvokanalni video kot lep na?in dokumentiranja uprizoritvene dimenzije net.arta. Net.artisti so v tem smislu aktivisti.
Back in 2011, Constant Dullaart and Rober Sakrowski proposed two-channel video as a fine way of documenting net.art as a time-based thing. Net.artists are activists in this way.

Constant Dullaart & Robert Sakrowski, net.artdatabase.org
net.artdatabase.org
2011—

Heath Bunting, Visitor’s Guide to London
irational.org/heath/london/
1995

Olia Lialina, My boyfriend came back from the war
www.teleportacia.org/war/
1996

Mez Breeze
Cutspace + _T.E.X.T_ Filtah + -][selec][text: co][deP][l][oetry] _
www.hotkey.net.au/~netwurker/
1996—8

Vuk ?osi?, History of Art for Airports
www.ljudmila.org/~vuk/history/
1997

Mouchette, Complete Works
www.mouchette.org
1997—

Jaka Železnikar, Interaktivalija / Interactivalia
www.jaka.org/1997/int/int.htm
1997

Young Hae Chang Industries, Urgent Request
www.yhchang.com/URGENT_REQUEST.html
1998

Lisa Jevbratt, 1:1 (2)
128.111.69.4/~jevbratt/1_to_1/index_ng.html
1999

Jodimap

Gre za staro idejo iz devetdesetih let. Kako bi bila videti razstava net.arta, ?e bi uporabili net.art delo kot seznam povezav in potem tega za galerijsko postavitev. Bil je že ?as, da se poskusi.
This is an old idea from the nineties. What net.art shows would look like if you used a net.art piece as a link list and then installed that in a gallery. It’s time to try it.

JODI, map.
map.jodi.org

Vuk ?osi?, Deep Ascii
1998

Young-Hae Chang Industries, izbor del / selection of works
www.yhchang.com

Thomson & Craighead, Beacon
thomson-craighead.net/beacon/unfiltered/vuk.html
2005

Jaka Železnikar, @jakaorg/ twitter, pripoved/@jakaorg / twitter, story
www.jaka.org/2010/jakas-twitter-story/
2010

Drugi nivo
Second level

Današnji net.artisti razmišljajo bolj o galerijah kot o brskalnikih. Razlika med net.artom in umetnostjo se manjša, kot se topi tudi meja med življenjem online in offline.
Net.artists of today think more of galleries and less of browsers. There is less and less difference between net.art and art, just like there is almost no barrier between online and offline life.

!MEDIENGRUPPE BITNIK, Delivery for Mr. Assangewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bitnik.org/assange/
2013

Cory Archangel, Super Mario Clouds
www.coryarcangel.com/things-i-made/supermarioclouds/
2002

Kim Asendorf, First animated GIF sent into Deep Space
kimasendorf.com/first-gif-sent-into-deep-space/
2013

Aram Bartholl, Online Gallery Playset
datenform.de/online-gallery-playset.html
(Ljubljana cover version by Vuk C. — download PDF)
2012

Constant Dullaart, Death of URLxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx_xxxxx-xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx/
2013

Justin Kemp, Adding to Internet
justinkemp.com/Adding-to-the-Internet
2009—2011

Evan Roth, #BADA55
fffff.at/fuckflickr/bada55/
2008

Router prostor
Router space

Tega se je domislil Aram Bartholl in potem to izpeljal v Kasslu leta 2013. Res deluje pri izoliranih delih, ki nimajo linkov. Je zelo napredno.
Aram Bartholl had this idea and did it in Kassel in 2013. It really works for isolated pieces that do not rely on links. It is very advanced.

Aram Bartholl, OFFLINE ART: new2
datenform.de/offline-art
2013

0100101110101101.org, Emily’s Video
0100101110101101.org/emilys-video/
2012

Kim Asendorf, Augenkrebs GIFs
kimasendorf.com/augenkrebs/
2009

Cory Arcangel, On C
www.coryarcangel.com/downloads/Cory-Arcangel-OnC.pdf
2007 Essay

Cristophe Bruno, Google Adwords Happening
www.iterature.com/adwords/
2002

Heath Bunting, Disinformation
www.irational.org/heath/disinformation/
1998

Vuk ?osi?, History of Art for Airports
www.ljudmila.org/~vuk/history/
1997

Constant Dullart, Terms of Service
constantdullaart.com/TOS/
2014

JODI
x20xx.com/
2014

Evan Roth, A Tribute To Heather
tribute-to-heather.com
2013

Alexei Shoulgin, Introduction to net.art
easylife.org/netart/
1994—1999Comments are closed.