Scriptie Marleen Wagenaar

wagenaar

De scriptie van Marleen Wagenaar

Conservering van computer-based art in Nederland
Een onderzoek naar het beheer en behoud van computer?based art in zowel Nederlandse musea als aan de hand van Soundmovie enH2Oor van eddie d en Mouchette.org van Martine Neddam

Afstudeerscriptie Master Kunst en cultuurwetenschappen
Specialisatie: Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd

Universiteit van Amsterdam

Marleen Wagenaar
0592315
Juni 2013
Scriptiebegeleider dr. Madelon Simons
Tweede lezer prof. dr. JuliaNoordegraaf

© 2013 MarleenWagenaar
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.Comments are closed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.