Spletna umetnost | MLADINA.si

Spletna umetnost | MLADINA.si

MLADINA

Spletna umetnost

Jaka Železnikar  |  13. 4. 2002

V tedenski obliki pojavljanja novic o spletni umetnosti pišem ve?inoma o njej sami, a tudi o njenem širšem okviru sodobne umetnosti in teorije, ki je povezana z njo.

 


Mouchette

Tokrat opozarjam na delo umetnice Mouchette. Skoraj 13. letno dekle, ki ga lahko preko njene spletne strani dodobra spoznamo, je pred kratkim naredilo samomor.


 

Freebiennial, Manifesta 4


Od za?etka aprila v New Yorku poteka Freebiennial. Festival ponuja brezpla?ne umetniške dogodke, ki potekajo na razli?nih prizoriš?ih in lokacijah širom New Yorka, preko medijev in (drugih) komunikacijskih sistemov, kjer pri?akovano najve?ji delež pripada prav rabi interneta. Sodeluje približno 200 umetnikov s celega sveta (od v Sloveniji delujo?ih umetnikov na festivalu sodelujem sam).

Dogodek je organizirala Newyour?anka Sal Randolph, diplomiranka Harvard University, vizualna umetnica, pesnica in DJ.

Sal pa je prav danes sporo?ila o zanimivem sodelovanju z letošnjo, ?etrto Manifesto kjer bosta letos Slovenijo zastopala Davide Grassi inTobias Putrih. Manifesta bo potekala od 24. maja do 25. avgusta v Frankfurtu v Nem?iji.

Christoph Buechel, eden izmed umetnikov povabljenih na Manifesto je kot svoj uradni prispevek oziroma kot svoje konceptualno delo na Manifesti preko spletne dražbene hiše Ebay prodal vse svoje pravice sodelovanja na Manifesti.

Najboljši ponudnik je bila prav Sal Randolph, ki bo, kot kaže tudi po pogovorih s kuratorji Manifeste, ki jih je opravila pred kratkim, v okviru Manifeste organizirala nekaj podobnega kot je Freebiennial – Free Manifesta.

Free Manifesta bo omogo?ila sodelovanje vsem umetnikom, ki se bodo prijavili (razpis bo podan v kratkem). Pomen tovrstnih umetniških intervencij v strogo hierarhiziran in kuriran sistem institucije kot je Manifesta je prav opozarjanje in hkratno preseganje spornih odnosov mo?i in interpretacije. Mesto kuratorja je namre? v sodobni umetnosti dobilo tako velik pomen, da je za umetnost postal v dolo?enih vidikih velika ovira, za umetnike pa problem, saj s kuratorji zelo težko vzpostavijo enakopraven dialog in so obi?ajno potisnjeni v podrejen položaj.

Povezava:
EBAY, www.ebay.com glej item# 852808885.

 


 

Tjedan kulture novih medija

V nam bližnjem Zagrebu bo od 1. do 7. maja potekal New-Media Culture Week / Tjedan kulture novih medija. Dogodek v tednu dni v sklopu dogodkov, ki s svojo problematiko in/ali formo analizirajo, razvijajo in preizprašujejo novomedijsko kulturo.

Prizoriš?a bodo v Mami, KSET-u, Goethe Institut-u in Domu HDLU.

Poleg razli?nih umetniških dogodkov velja izpostaviti konferenco ‘Reality Check for Cyber Utopias’.

Ve? informacij o programu in gostih na strani: www.newmediaculture.net.

 Comments are closed.