Weronika Suchodolska

FAKEFOLIO
numer albumu : 9441
Praca dyplomowa
pod kierunkiem promotora:
dr hab. Grzegorza Bilińskiego
Kraków 2016

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Intermediów, Katedra Obszarów Sztuki
studia stacjonarne drugiego stopnia, dyplom w Pracowni Archisfery

Academy of Fine Arts Jan Matejko in Krakow
Intermedia Department, Department of Art Areas
second-cycle full-time studies, diploma at the Archisphere

Download PDF  Suchodolska_dyplom

 Comments are closed.